Co je důležité

K zápisu do naší mateřské školy budete potřebovat doporučení školského poradenského zařízení - jsme tu pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Děti jsou rozdělené na 3 třídy a každý den se jim věnujeme individuálně. Denně probíhá logopedická péče, grafomotorická cvičení, smyslová cvičení a nácvik předškolních dovedností. Tato cvičení pomáhají předcházet poruchám učení.

Všechny činnosti jsou zaměřené na maximální rozvoj jednotlivých dětí s ohledem na jejich možnosti.