Hrajeme si, zpíváme a povídáme

Pro rok 2016 jsme úspěšně zpracovali projekt v programu MŠMT Podpora logopedické prevence,

který je zaměřený na podporu spontánního řečového projevu dětí při hrách.

Hrajeme si, zpíváme a povídáme.pdf (134,9 kB)