Dokumenty potřebné k přijetí dítěte

Protože jsme Mateřská škola speciální, můžeme přijmout pouze dítě s doporučením školského poradenského zařízení, tj. Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum.

 

U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte k nahlédnutí.Žádost o přijetí do MŠ.pdf (277,3 kB)