Co je ještě dobré vědět

Příspěvek na předškolní vzdělávání je 400 Kč za měsíc. Děti v posledním roce před nástupem školní docházky poplatek neplatí.
 
Stravné v naší mateřské škole:
přesnídávka 8Kč
oběd 16Kč
svačina 6Kč
Děti po odkladu školní docházky +2Kč za oběd
Celodenní stravování tedy vychází 30(32) Kč.

Platbu školného je možné na účet školky KB 19-6710820297/0100, variabilní symbol datum narození dítěte, do poznámky jméno - vždy do 15. v měsíci.

Obědy se platí v hotovosti.  Vždy až další měsíc, podle docházky.