Co je ještě dobré vědět

Příspěvek na předškolní vzdělávání je 400 Kč za měsíc. Děti v posledním roce před nástupem školní docházky poplatek neplatí.
 
Stravné v naší mateřské škole:
přesnídávka 6Kč
oběd 16Kč
svačina 6Kč
Děti po odkladu školní docházky +2Kč za oběd
Celodenní stravování tedy vychází 28(30) Kč.

Platbu školného je možné na účet školky KB 19-6710820297/0100, variabilní symbol datum narození dítěte, do poznámky jméno - vždy do 15. v měsíci.

Obědy se hradí formou inkasa z účtu přes Českou spořitelnu - sběrný účet 100786661/0800, je nutné ve své bance provést souhlas s inkasem pro sběrný účet.
Lze nastavit limit pro inkaso. Platí se až další měsíc, podle docházky.