Třídy

Koťátka

Do této třídy zařazujeme nejmladší děti. Práce zde je zaměřená na rozvoj potřeby dětí komunikovat, na sociální dovednosti, na rozvoj sebeobsluhy. Většinou pracujeme individuální formou. Děti každý den cvičí, zpívají, učí se zvládat štětec, barvy, opakuji jednoduché říkanky a všímají si, co je nového. Při hře si postupně osvojují pravidla potřebná pro pobyt mezi dětmi a pro kontakt s dospělými. 

 

Štěňátka

Tady máme většinou děti, které ještě nepůjdou školy. Pracují ve skupině i individuálně, účastní se logopedického kolečka (každodenní cvičení pro rozvoj řeči, grafomotoriky a smyslového vnímání) i třídních činností.

 

Pejskové

Třída pro předškolní děti. Činnosti  směřujeme k přípravě na školu - podle  schopností dětí. Logopedické kolečko, třídní program i individuální práce rozvíjí zvláště předškolní dovednosti.
 
 
Všechny třídy pracují podle našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků.