Organizace dne

Provoz mateřské školy začíná v 6.30 a končí v 16 hodin.

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní výlety do přírody, pravidelné návštěvy divadla, solné jeskyně a podobné události. O těchto akcích jsou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Ráno se děti scházejí v jedné třídě, tento čas je věnován spontánním hrám. Postupně děti přejdou do svých tříd. Zde se jim věnují paní učitelky a speciální pedagogové. Denně probíhá individuální logopedická péče. Rozvoj komunikačních dovedností však prolíná všemi činnostmi v mateřské škole, u dětí se snažíme podporovat potřebu komunikace. Speciální pedagog si bere děti po skupinkách na tzv. kolečko, kde děti kromě výslovnosti procvičují i grafomotoriku, obratnost rukou, zrakové a sluchové vnímání a správné dýchání. Když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká polední odpočinek, u dětí respektujeme potřebu spánku - starší děti mají jen klidový režim. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry do odchodu dětí.